Söderåsportalen.se

Adapt Media publicerar också en nätversion av Söderåsjournalen. Denna sida heter Söderåsportalen.se. Söderåsportalen.se innehåller, förutom alla artiklar från Söderåsjournalen, även speciella webbartiklar om aktuella händelser i utgivningsområdet – artiklar som inte kommit med i tidningen.