Söderåsjournalen

En av grundpelarna i Adapt Medias verksamhet är att vi ger ut en egen tidning, Söderåsjournalen, en gång per månad. Söderåsjournalen är en gratistidning som trycks med 4-färgstryck i 15.400 ex och delas ut till samtliga hushåll och företag i Klippan, Östra Ljungby, Ljungbyhed, Kvidinge, Perstorp och Röstånga. Tidningen läggs även ut på flera olika platser i Åstorp. Inom snar framtid planeras Åstorp ingå i utgivningsområdet.

Söderåsjournalen innehåller artiklar om företag, föreningar, skolor, intressanta profiler och erbjudanden i form av annonser från både tjänsteföretag och butiker i utgivningsområdet. Söderåsjournalen firade nyligen 25-årsjubileum och är mycket populär både bland läsare och annonsörer. Tidningen ägs, drivs och utvecklas av Adapt Media.

Är du intresserad av att marknadsföra dig i Söderås Journalen, som når alla som vill ha den, så kontakta oss på telefon: 0435 – 77 90 50.

Söderåsjournalen  föreningslivet

Alla föreningar i Söderåsjournalens utgivningsområde kan utan kostnad informera om sina verksamheter till samtliga hushåll och företag. Eftersom dessa sidor kostar i produktion och distribution är de helt beroende av fortsatt sponsring av oss företag. Vi behöver akut hjälp av er föreningar med att hitta fler företag som vill sponsra!

 ni också föreningslivet?
Ni kan välja på 3, 6 eller 11-månaders abonnemang för att sponsra Föreningssidan. Ring oss på Adapt Media 0435-77 90 50 för mer information.